zofim.org.il
  
 


 

 
גידול משמעותי בכמות החניכים בהנהגת דרום של הצופים
אודי לבון, מחלקת שיווק ויחסי ציבור, 19/7/2011

הודעה לעיתונות

גידול משמעותי בשבטי הדרום של תנועת הצופים

תנועת הצופים רושמת נתון שיא של מספר חניכים בשבטי הדרום, כאשר מספר החניכים עלה מ-4212 ל-4833 במהלך שנת הפעילות האחרונה.

הגידול המשמעותי ביותר קרה בגן יבנה (מ-72 ל-246) ובאשקלון (292 ל-288) ואשדוד (מ-48 ל-113) וזאת הודות לעבודה המאומצת של נציגי התנועה במקומות הללו.

 

בתנועה מוסרים כי הגידול המרשים הינו הודות להשקעה העצומה בשילוב תוכנית מיוחדת לחיזוק שבטי הדרום, ומוסיפים כי בשנים האחרונות חל גידול קבוע בכמות החניכים בצופים בכל רחבי הארץ ובדרום הארץ בפרט.

 

אלי בן יוסף, יו"ר תנועת הצופים: תנועת הצופים מוכיחה שוב עד כמה היא רלבנטית, דווקא היום, בחינוך הילדים והנוער לערכים ולהתנדבות למען הקהילה. הגידול הניכר בכמות החניכים בדרום, מהווה דוגמא מייצגת לגידול הניכר בפעילות התנועה בכל הארץ. אני גאה במיוחד בהרחבת הפעילות בשבטי הדרום המגשימה את המטרות שהתנועה הציבה לעצמה – הגעה לאוכלוסיות חדשות רבות ומגוונות ככל האפשר.

 

 

לפרטים נוספים: יניב בלזר, ארד תקשורת 0546699331